Gemeentelijke ombudsman in de regio Rotterdam-Rijnmond

Over de Ombudsman

Marianne van den Anker is de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam en van een aantal omliggende gemeenten. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit die gemeenten kunnen gratis bij haar terecht. Luistert de gemeente niet? Is de gemeente niet bereikbaar? Wordt u tussen de gemeente en andere organisaties heen en weer gestuurd maar gebeurt er verder niets? Is de menselijke maat zoek?

Neem dan contact op.

Marianne wil als ombudsman inwoners en de gemeente meer verbinden. Mensen verdwalen nu vaak in een jungle van regels en loketten. Ze ziet dat als inwoners regels of besluiten niet begrijpen en zich niet als mens gezien voelen, dit tot wantrouwen leidt. Zij keren zich af van de gemeente, gaan niet meer stemmen. Het vertrouwen moet weer sterker worden. De ombudsman zoekt de mensen op, zie hun problemen en zoek diepere oorzaken. Zij deelt deze kennis met de gemeente en andere instanties en vraagt om actie. Zodat geen mensen verdrinken in het water tussen wal en schip.’

Een paar vragen over de ombudsman:

Is het duur om de ombudsman in te schakelen?

Nee. De ombudsman werkt gratis, de kosten worden door de aangesloten gemeenten gedragen. Ook bezoek aan het spreekuur of het telefoonnummer 0800 0802 is gratis.

Is de ombudsman dan wel onafhankelijk?

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk en is voor een periode van 6 jaar benoemd door de gemeenteraden van Rotterdam en de andere aangesloten gemeenten. De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor burgers, maar ook voor bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wat kan de gemeentelijke ombudsman voor mij doen?

De ombudsman is er voor u als u vastloopt bij de gemeente. Als u niet netjes te woord wordt gestaan, of als er steeds maar geen afspraak gemaakt kan worden. Als u geen antwoord krijgt op us vraag of als niemand luistert naar uw probleem waarvoor u hulp vraagt. Voor als u van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

De ombudsman kan naar aanleiding van uw klacht met u en de gemeente een oplossing voorstellen en helpen het vertrouwen tussen u en de gemeente te herstellen. Ook kan hij onderzoek doen naar klachten over de gemeente en andere aangesloten organisaties. De ombudsman houdt ook in het oog wat er speelt tussen gemeenten die bij hem zijn aangesloten en hun inwoners. Hij luistert en probeert problemen zo vroeg mogelijk onder de aandacht te brengen. De ombudsman kan dan zonder te wachten op een formele klacht aandacht vragen voor problemen waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen en waar de gemeente iets aan zou kunnen doen.

Waarvoor kan ik naar de ombudsman?

In grote lijnen kan de ombudsman zich bemoeien met de manier waarop de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties behandelt. In formele taal: de ombudsman kan bekijken of de gemeente u behoorlijk heeft bejegend.

Als u het niet eens bent met de inhoud van een beslissing of besluit zijn de mogelijkheden van de ombudsman beperkter. U kunt dan beter contact opnemen met een advocaat. Voor advies hierover kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden van uw gemeente of bij het Juridisch loket. Of u in aanmerking komt voor vergoeding van juridische bijstand kunt u zien op de site van de Raad voor de rechtspraak. Als u een rechtbijstandsverzekering heeft kunt u daar mogelijk gebruik van maken.

Wie kan er naar de ombudsman?

Iedereen die een probleem heeft met een van de aangesloten gemeenten of organisaties kan naar de gemeentelijke ombudsman. Daarvoor hoeft u niet in een van de aangesloten gemeenten te wonen. Als u bijvoorbeeld in Den Haag woont maar u kreeg in Rotterdam te maken met een onbeleefde medewerker van de gemeente Rotterdam, kunt u naar de gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Ook een ondernemer of een organisatie kan bij de gemeentelijke ombudsman terecht.

Over welke gemeenten kan de ombudsman klachten behandelen?

Zie het overzicht van aangesloten gemeenten en organisaties.

Waarover gaat de kinderombudsman?

De kinderombudsman, Stans Goudsmit, behandelt klachten over de gemeente, jeugdhulp en onderwijs. Loop je vast bij de gemeente, heb je problemen in de jeugdhulp of op school? Dan kan je bij Stans terecht. De kinderombudsman is onafhankelijk en onpartijdig. Lees hier meer.

Is er meer informatie over wat de ombudsman voor mij kan doen?

Vindt u op deze website niet het antwoord op uw vragen? Aarzel dan niet en neem contact op.

Andere vraag?
Heeft u een vraag over een ander onderwerp?